Zlecenia na refundowane wyroby medyczne a świadczenia komercyjne

8 lutego 2018 0

Zgodnie z obowiązującym od dnia 12 grudnia 2015r. brzmieniem art. 2 pkt 14 ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych brak jest przeszkód prawnych do wystawiania zleceń na zaopatrzenie w refundowane wyroby medyczne przez lekarzy udzielających świadczeń komercyjnych.

W chwili obecnej podstawowym warunkiem wystawiania takich zleceń jest jedynie posiadanie aktualnego prawa wykonywania zawodu, bez konieczności dopełniania jakichkolwiek dodatkowych formalność w oddziałach Narodowego Funduszu Zdrowia. Zlecenia te mogą zatem wystawiać również lekarze, którzy udzielają świadczeń poza kontraktem z NFZ (w ramach własnej praktyki, podmiotu leczniczego lub w ramach świadczeń pro auctore i pro familiae). Należy jednak podkreślić, że wystawiane zlecenia na refundowane wyroby medyczne mogą podlegać kontroli ze strony Narodowego Funduszu Zdrowia na zasadach tożsamych z receptami refundowanymi.

Aktualne pozostają natomiast wymogi w zakresie posiadania lub odbywania określonej specjalizacji dotyczące zleceń na poszczególne rodzaje wyrobów medycznych przewidziane w rozporządzeniu (od dnia 1 czerwca 2017r. obowiązywać będzie w tym zakresie nowe rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie).

Powyższe stanowisko dotyczące uprawnień lekarzy potwierdziła również Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia w piśmie z dnia 14 lutego 2017r.

adw. Damian Konieczny

ISPOZ 2017. Wszystkie prawa zastrzeżone.