Najnowsze statystyki RODO

Kwiecień 11, 2019 0

Instytut – Specjaliści Prawa Ochrony Zdrowia zwrócił się do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) o podanie informacji dot. zgłoszonych naruszeń i kontroli w zakresie ochrony danych osobowych po wejściu w życie przepisów RODO w maju 2018r.

Z uzyskanej informacji wynika, że do dnia 19 marca 2019r. zostały przeprowadzone 3 kontrole przestrzeganie przepisów ochrony danych. Natomiast w tym samym czasie wpłynęło 146 naruszeń ochrony danych zgłoszonych przez placówki oraz 45 zgłoszeń dokonanych przez inne podmioty.

 

Pełen tekst odpowiedzi PUODO

 

Adwokat Karol Kolankiewicz

Prezes Zarządu ISPOZ


ISPOZ 2017. Wszystkie prawa zastrzeżone.