Do 31 maja 2019r. nowe oświadczenie związane z kasami fiskalnymi

24 maja 2019 0

Z dniem 1 maja 2019r. weszło w życie nowe rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących. Zakłada ono konieczność zapoznania osób korzystających z kas fiskalnych w imieniu podatnika z zasadami ich używania oraz złożenia pisemnego oświadczenia w tym przedmiocie. 

Zgodnie z §6 ust. 3 rozporządzenia podatnik jest obowiązany zapoznać osobę prowadzącą u niego ewidencję z użyciem kasy fiskalnej z informacją o zasadach ewidencji obejmującą podstawowe zasady prowadzenia ewidencji i wystawiania paragonu fiskalnego oraz skutki ich nieprzestrzegania. Wzór takiego oświadczenia stanowi załącznik do rozporządzenia (do pobrania poniżej).

Osoby, które w imieniu podatnika używają kas fiskalnych (np. rejestratorki, asystentki) w dniu 1 maja 2019r., są zobowiązane do złożenia oświadczenia do dnia 31 maja 2019r. Nowi pracownicy powinni natomiast stosowne oświadczenie złożyć przed przystąpieniem do korzystania z kasy fiskalnej.

Oświadczenie sporządza się w dwóch egzemplarzach (jeden dla pracownika i jeden dla podatnika) i przechowuje w dokumentacji księgowej. Nie ma w tym wypadku znaczenia na jakiej podstawie prawnej zatrudniona jest osoba używająca w imieniu podatnika kasy fiskalnej.

 

adw. Damian Konieczny

 

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz.U. z 2019r., poz. 816)

 

ISPOZ 2017. Wszystkie prawa zastrzeżone.