Zminimalizować ryzyko koronowirusa COVID-19 – jak postępować

Zminimalizować ryzyko koronowirusa COVID-19 – jak postępować

18 marca 2020 0
attention-303861_640.png

Nie wszystkie placówki medyczne mogą  podjąć decyzję o zawieszeniu przyjęć pacjentów, z różnych przyczyn. Część placówek medycznych  istotnie ogranicza pracę swoich pracowników  w celu minimalizacji ryzyka transmisji infekcji koronowirusa COVID-19, ale także z uwagi na bezpieczeństwa pracowników i współpracowników.

W związku z powyższym każda placówka powinna w tym trudnym okresie zadbać co najmniej o następujące aspekty swojej działalności:

  • dbałość o zachowanie podstawowych wymogów bezpieczeństwa sanitarnego na terenie placówki medycznej
  • procedury, gdy zachodzi podejrzenie choroby u pracownika jeszcze przed jego przyjściem do pracy
  • możliwość zlecenia przez czas oznaczony pracy poza miejscem jej stałego wykonywania tzw. pracy zdalnej
  • jak powinien przebiegać kontakt z przybywającymi do placówki pacjentami
  • procedury przeprowadzanie codziennej kontroli temperatury ciała u pracowników i współpracowników, w tym procedury na wypadek stwierdzenia stanu podgorączkowego, czy stanu gorączki u pracownika
  • procedurę w sytuacji ewakuacji osoby z podejrzeniem zakażenia koronawirusem COVID-19 przez służby sanitarne lub medyczne.

Szerzej o tym w poniższym opracowaniu

ISPOZ zasady postępowania wobec zagrożenia COVID-19

 

adwokat Karol Kolankiewicz

Prezes Zarządu ISPOZ

————-

autor jest współzałożycielem Instytutu; członkiem Pomorskiej Izby Adwokackiej w Gdańsku; od 2008 roku nieprzerwanie świadczy pomoc prawną dla Okręgowej Izby  Lekarskiej w Gdańsku; specjalizuje się w sprawach związanych z prawem medycznym i ochroną danych osobowych, jak również w sprawach karnych, odszkodowawczych oraz związanych z ochroną dóbr osobistych; prowadzi szkolenia z zakresu prawa medycznego, karnego oraz z zakresu ochrony danych medycznych.

ISPOZ 2017. Wszystkie prawa zastrzeżone.