Zalecenia Min. Zdrowia dot. świadczeń stomatologicznych – koronawirus

Zalecenia Min. Zdrowia dot. świadczeń stomatologicznych – koronawirus

25 marca 2020 0
tooth-4023604_640.jpg

Ministerstwo Zdrowia w dniu 24 marca 2020r. opublikowało pisemne zalecenia przy udzielaniu świadczeń stomatologicznych w sytuacji epidemii koronawirusem COVID-19. Poszczególne zapisy powyższych rekomendacji wymagają jednak szczegółowej analizy dokonanej przez samo środowisko stomatologiczne (zalecenia-postępowanie-stomatologiczne)

Nadal rekomendowane jest ograniczenie działalności gabinetów stomatologicznych.

Rekomenduje się w pierwszej kolejności telefoniczną weryfikację przyczyny zgłoszenia się do gabinetu w celu umożliwienia udzielenia pomocy tym pacjentom, którzy wymagają udzielenia pilnej interwencji medycznej (przypadki bólowe, poważne schorzenia, jak np. wszelkie ropnie i stany ropne przewlekłe).

Powyższe rekomendacje w szczególności:
– dokonują rozdzielenia schematów postępowania w zależności od tego, czy pacjent jest podejrzany o zakażenie koronawirusem, czy też nie;
– zawierają wskazówki co do wymaganych zabezpieczeń dla gabinetów;
– opisują schematy postępowania w bezpośredniej pracy z pacjentem.

Wskazać trzeba, że każdy stomatolog powinien indywidualnie rozważyć, czy jest w stanie spełnić powyższe zalecenia – w trosce o zdrowie i życie pacjentów, pracowników oraz członków ich rodzin, w celu minimalizacji ryzyka transmisji infekcji koronowirusa COVID-19, w związku z ogłoszonym stanem epidemii oraz wyjątkową dynamikę rozprzestrzeniania się zakażenia wirusem COVID-19.

Pod rozwagę należy poddać zarówno dalsze udzielanie świadczeń, jak i zawieszenie, w szczególności z uwagi na możliwość zapewnienia dla siebie jak i personelu pomocniczego środków ochrony osobistej (m.in. rękawice, specjalne maski, fartuchy, okulary ochronne, przyłbice), bądź brak takiej możliwości, ale także z uwagi na warunki lokalowe, które w każdym gabinecie będą nieco inne (m.in. w kontekście zapobiegania ryzyku zarażenia się wzajemnie pacjentów oczekujących na wizytę w poczekalni).

Odrębny problem stanowią świadczenia stomatologiczne realizowane na podstawie kontraktu z NFZ. Przypomnieć trzeba, że zgodnie z § 9 ust. 5 Ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, o ograniczeniu działalności lub też o całkowitym czasowym faktycznym zawieszeniu (brak przyjmowania pacjentów) należy niezwłocznie powiadomić właściwy oddziały wojewódzki NFZ. Warto też podjąć działania, aby każdemu z pacjentów przekazać powyższą informację o czasowym wstrzymaniu udzielania świadczeń.

Karol Kolankiewicz
adwokat, Prezes Zarządu ISPOZ

————–
od 2008 roku nieprzerwanie świadczy pomoc prawną dla Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku; specjalizuje się w sprawach związanych z prawem medycznym i ochroną danych osobowych, jak również w sprawach karnych, odszkodowawczych oraz związanych z ochroną dóbr osobistych; prowadzi szkolenia z zakresu prawa medycznego, karnego oraz z zakresu ochrony danych medycznych;

ISPOZ 2017. Wszystkie prawa zastrzeżone.