Zmiany przepisów 28 marca 2020r. dot. ochrony zdrowia w związku z COVID-19

Zmiany przepisów 28 marca 2020r. dot. ochrony zdrowia w związku z COVID-19

29 marca 2020 0
attention-303861_640.png

Sejm w dniu 28 marca 2020 r. przyjął ustawę o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z COVID-19. Ustawa ta została przesłana do Senatu, a następnie (jak można zakładać) trafi do podpisu Prezydenta RP.

Najważniejsze zmiany dot. ochrony zdrowia dotyczą:
– możliwości skierowania przez wojewodę do pracy przy zwalczaniu epidemii lekarzy w trakcie stażu podyplomowego oraz lekarzy w trakcie specjalizacji;
izolacji w warunkach domowych – w miejscu zamieszkania lub pobytu osoby chorej z przebiegiem choroby zakaźnej;
uproszczonej dokumentacji medycznej w czasie epidemii – które może wprowadzić minister zdrowia w drodze rozporządzenia:
kar pieniężnych za naruszenie w czasie epidemii określonych obowiązków do 30 000 zł
– możliwość wykonywania zawodu przez pielęgniarki po ponad 5-letniej przerwie
brak utraty prawa do zasiłku macierzyńskiego oraz 100 % zasiłek chorobowy w okresie epidemii;
teleporady w czasie epidemii
– w zakresie ograniczenia sprawozdawczości do NFZ
– możliwości zawieszenia kierownika szpitala i ustanowienie pełnomocnika;

Więcej szczegółów w załączonym opracowaniu: 

ISPOZ zmiany przepisów 28 marca 2020r. dot. ochrony zdrowia w związku z COVID-19

Karol Kolankiewicz
adwokat, Prezes Zarządu ISPOZ

————–
od 2008 roku nieprzerwanie świadczy pomoc prawną dla Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku; specjalizuje się w sprawach związanych z prawem medycznym i ochroną danych osobowych, jak również w sprawach karnych, odszkodowawczych oraz związanych z ochroną dóbr osobistych; prowadzi szkolenia z zakresu prawa medycznego, karnego oraz z zakresu ochrony danych medycznych;

ISPOZ 2017. Wszystkie prawa zastrzeżone.