Na czas epidemii – zmiany w zakresie badań medycyny pracy

Na czas epidemii – zmiany w zakresie badań medycyny pracy

2 kwietnia 2020 0
shutterstock_69687937-1200x835.jpg

Ustawą z dnia 28 marca 2020 r. wprowadzono – na czas epidemii – zmiany w zakresie badań medycyny pracy.

zawieszone badania okresowe

Zawieszone zostają na czas epidemii przepisy Kodeksu pracy:

– art. 229 § 2 zd. pierwsze: Pracownik podlega okresowym badaniom lekarskim.

– § 4a w zakresie badań okresowych: Wstępne okresowe i kontrolne badania lekarskie przeprowadza się na podstawie skierowania wydanego przez pracodawcę.

– § 5 dot. pracodawcy zatrudniającego pracowników w warunkach narażenia na działanie substancji i czynników rakotwórczych lub pyłów zwłókniających (okresowe badania lekarskie także po zaprzestaniu pracy w kontakcie z tymi substancjami, czynnikami lub pyłami oraz po rozwiązaniu stosunku pracy).

Po odwołaniu stanu epidemii, pracodawca i pracownik są obowiązani niezwłocznie podjąć wykonywanie powyższych zawieszonych obowiązków – wykonać je w okresie nie dłuższym niż 60 dni od dnia odwołania epidemii.

badania wstępne / kontrolne

– w przypadku braku dostępności do lekarza uprawnionego do przeprowadzenia badania wstępnego lub kontrolnego, badanie takie może przeprowadzić i wydać odpowiednie orzeczenie lekarskie inny lekarz.

– orzeczenie lekarskie wydane przez innego lekarza traci moc po upływie 30 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, w przypadku gdy nie zostanie ogłoszony stan epidemii, albo od dnia odwołania stanu epidemii

– lekarz ten może przeprowadzić badanie i wydać orzeczenie lekarskie w trybie tzw. telemedycyny.

                                               Karol Kolankiewicz

                                               adwokat, Prezes Zarządu ISPOZ

 

————–

autor jest członkiem Pomorskiej Izby Adwokackiej w Gdańsku; współzałożyciel Instytutu; od 2008 roku nieprzerwanie świadczy pomoc prawną dla Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku; świadczy także usługi doradztwa prawnego dla podmiotów leczniczych; specjalizuje się w sprawach związanych z prawem medycznym i ochroną danych osobowych, jak również w sprawach karnych, odszkodowawczych oraz związanych z ochroną dóbr osobistych; prowadzi szkolenia z zakresu prawa medycznego, karnego oraz z zakresu ochrony danych medycznych; autor licznych publikacji z zakresu prawa medycznego m.in. dla Pomorskiego Magazynu Lekarskiego, Wydawnictwa Wolters Kluwer Polska, czy Wydawnictwa Wiedza i Praktyka.

ISPOZ 2017. Wszystkie prawa zastrzeżone.