Newsletter prawa medycznego

Newsletter prawa medycznego

7 kwietnia 2020 0
light-bulb-4514505_640.jpg

Poniżej opracowanie – newsletter prawa medycznego, który zbiorczo omawia zmiany w związku z epidemią dot. ochrony zdrowia:

• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. z 2020r., poz. 565)

• Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020r., poz. 567)

• Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020r., poz. 568)

do pobrania: ISPOZ newsletter 31_03_2020

ISPOZ 2017. Wszystkie prawa zastrzeżone.