„Epidemiczny koroner” w każdym województwie

„Epidemiczny koroner” w każdym województwie

21 kwietnia 2020 0
pointing-1991215_640.jpg

Od dnia 18 kwietnia 2020r. wojewoda powinien powoływać lekarzy i lekarzy dentystów do stwierdzania zgonów osób podejrzanych o zakażenie wirusem SARS-CoV-2 albo zakażonych tym wirusem poza szpitalem. Tak stanowi nowy art. 7g dodany do ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 z dnia 2 marca 2020 r.

podstawą zawarta umowa

Zgodnie z treścią ww. przepisu powołanie lekarza do stwierdzania zgonów będzie następować na podstawie umowy zawartej z osobą powołaną przez właściwego wojewodę. Zapewniono, że koszty działania takiego „epidemicznego koronera” będzie finansowane ze środków wojewody.

Wojewoda powinien uwzględnić w kosztach funkcjonowania takiego „epidemicznego koronera” wyposażenie go w odpowiednie środki ochrony indywidualnej stosowane w przypadku wykonywania czynności stwierdzania zgonu osoby zmarłej na chorobę wywołaną wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19).

środki ochrony indywidualnej 

Środki ochrony indywidualnej ww. osoby wykonującej czynności stwierdzania zgonu osoby zmarłej na chorobę wywołaną wirusem SARS-CoV-2  / COVID-19 zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi z dnia 7 grudnia 2001 r..

Zgodnie z treścią § 5c ww. rozporządzenia – po zmianach od dnia 4 kwietnia 2020r. – osoby bezpośrednio zaangażowane w proces dekontaminacji ciała i jego otoczenia oraz przygotowania do przewozu zwłok zmarłego zakażonego wirusem SARS-CoV-2 oraz mające bezpośredni kontakt ze zwłokami są zabezpieczane w następujące środki ochrony indywidualnej:

  1. kombinezon albo długi fartuch ochronny i czepek na głowę;
  2. jednorazową maskę zakrywającą otwory oddechowe, a do czasu umieszczenia zwłok w ochronnym, szczelnym worku
  3. maskę z filtrem co najmniej klasy N95/FFP2;
  4. gogle lub przyłbicę ochronną – jednorazową lub poddaną uprzednio procedurze dekontaminacyjnej;
  5. jednorazowe rękawice nitrylowe (optymalnie długie).

Karol Kolankiewicz
adwokat, Prezes Zarządu ISPOZ

——————————
Karol Kolankiewicz jest adwokatem – członkiem Pomorskiej Izby Adwokackiej w Gdańsku; współzałożyciel Instytutu;
od 2008 roku nieprzerwanie świadczy pomoc prawną dla Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku; świadczy także usługi doradztwa prawnego dla podmiotów leczniczych; specjalizuje się w sprawach związanych z prawem medycznym i ochroną danych osobowych, jak również w sprawach karnych, odszkodowawczych oraz związanych z ochroną dóbr osobistych; prowadzi szkolenia z zakresu prawa medycznego, karnego oraz z zakresu ochrony danych medycznych; autor licznych publikacji z zakresu prawa medycznego m.in. dla Pomorskiego Magazynu Lekarskiego, Wydawnictwa Wolters Kluwer Polska, czy Wydawnictwa Wiedza i Praktyka.

ISPOZ 2017. Wszystkie prawa zastrzeżone.