Co robić gdy pacjent wzywa do zapłaty ?

Co robić gdy pacjent wzywa do zapłaty ?

17 maja 2023 0
brakzdj.jpg

Wykonywanie zawodu lekarza może powodować odpowiedzialność cywilną – w szczególności na skutek wyrządzenia uszczerbku na zdrowiu pacjenta, krzywdy w sferze psychicznej, czy też zawinionego naruszenia praw pacjenta.
Jedną z najpopularniejszych form naprawienia szkody jest kierowane przez pacjentów żądanie zapłaty zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę, w szczególności za cierpienie związane z przedłużającym się leczeniem, obawą o własne zdrowie i życie, czy zawinionym naruszeniem praw pacjenta.

Po otrzymaniu wezwania do zapłaty w pierwszej kolejności  należy odnotować na tym wezwanie datę odbioru. W piśmie będzie zawarty termin (np. 7, czy 14 dni), w którym pacjent, najczęściej reprezentowany przez fachowego pełnomocnika adwokata lub radcę prawnego, oczekuje zapłaty określonej kwoty.

Gdy nasza odpowiedź wymaga dłuższego przygotowania się (np. zapoznania się z obszerną dokumentacją, skonsultowania z innym lekarzem specjalistą, konsultacji z adwokatem) lub też gdy z przyczyn zawodowych (np. wyjazd do innej części kraju lub za granicę na kurs, czy do pracy), czy rodzinnych (np. wcześniej zaplanowany 2-tygodniowy wyjazd wypoczynkowy) warto poinformować nadawcę, że odpowiedzi udzielimy w późniejszym terminie z uwagi na wcześniej zaplanowane czynności zawodowe / rodzinne. Brak odpowiedzi może zostać oceniony negatywnie nie tylko przez pacjenta, ale także przez sąd cywilny rozpoznający później sprawę – jako nieuzasadnione zignorowanie słusznych żądań pacjenta i może wpłynąć na większą „ochotę” sądu do zasądzenia wyższej kwoty.

Po drugie należy sprawdzić, czy pismo jest opatrzone podpisem pacjenta, zaś gdy reprezentuje go fachowy pełnomocnik, należy sprawdzić, czy dołączono do pisma odpis pełnomocnictwa, jakie pacjent udzielił danemu adwokatowi. W przypadku braków w tym względzie należy pisemnie zwrócić na to uwagę (np. wskazać, że pismo nie jest podpisane, nie załączono odpisu pełnomocnictwa), informując jednocześnie, że do czasu, gdy nie zostanie to uzupełnione, nie będziemy odpowiadać na doręczone wezwanie.

 

W kolejnych artykułach zostaną omówione dalsze etapy bezpiecznej rekacji lekarza na kierowane wobec niego roszczenia.

adwokat Karol Kolankiewicz

————————–
Karol Kolankiewicz, adwokat; specjalizuje się w sprawach związanych z prawem medycznym i ochroną danych osobowych; nieprzerwanie do 2009r. prowadzi szkolenia z zakresu prawa medycznego, karnego oraz z zakresu ochrony danych medycznych;
Współautor publikacji książkowych:
„Kodeks Etyki Lekarskiej. Komentarz” (2021),
„Prawo medyczne dla lekarzy. Wybrane zagadnienia” (2021),
„Wykonywanie zawodów lekarza i pielęgniarki w Polsce przez medyków z Ukrainy. Poradnik dwujęzyczny” (2022),
„Zgoda na leczenie i inne oświadczenia pacjenta. Wzory pism z omówieniem” (2023).

ISPOZ 2017. Wszystkie prawa zastrzeżone.