AUDYT RODOInstytut – Specjaliści Prawa Ochrony Zdrowia  przeprowadza audyty wstępne, które pozwalają ocenić stan przygotowania danego podmiotu do wchodzących w życie przepisów RODO.

Audyt wstępny  jest przeprowadzany – na odrębne zlecenie – na miejscu w placówce i trwa ok. 1-2 godz. Koszt przeprowadzenia audytu wstępnego to kwota 500 zł netto, zaś po jego wykonaniu otrzymają Państwo w terminie do 7 dni wstępny raport opracowany przez wybraną Kancelarię Prawniczą. Wskazany koszt dot. audytu indywidualnej praktyki oraz „małych” podmiotów leczniczych, tzn. z jednym miejscem udzielania świadczeń i pojedynczą jednostką organizacyjną. Koszt audytu wstępnego w pozostałych przypadkach jest wyższy – ustalamy go indywidualnie.

W Raporcie wstępnym zostaną zestawione podstawowe informacje o Państwa podmiocie, w tym wskazówki co do zaobserwowanej konieczności aktualizacji bądź stworzenia nowych procedur przetwarzania danych i koniecznej w tym zakresie dokumentacji, w świetle obowiązujących od dnia 25 maja 2018r. zasad ochrony danych osobowych (RODO).

W szczególności Raport wstępny będzie zawierał następujące informacje:

  1. o podstawowych zaobserwowanych zagrożeniach w zakresie ochrony danych osobowych;

  2. o istniejącej dokumentacji procesu przetwarzania i ochrony danych osobowych;

  3. o istniejących zabezpieczeniach fizycznych i organizacyjnych;

  4. o technicznych zabezpieczeniach systemów informatycznych (o ile takie są stosowane);

  5. o aktualnym stanie przygotowania do podstawowych zagrożeń przetwarzanych danych.

Na tej podstawie możliwe będzie zlecenie przeprowadzenia pełnego szczegółowego audytu: zabezpieczenia zbiorów danych, weryfikacja ich bezpieczeństwa przed wdrożeniem RODO,  inwentaryzację klauzul i zgód na przetwarzanie danych osobowych (obecnie funkcjonujących lub wymaganych).

Koszt audytu wstępnego jest zaliczony na poczet wynagrodzenia za audyt pełny w przypadku jego zlecenia w terminie 1 miesiąca od dnia doręczenia raportu wstępnego. Przeprowadzenie pełnego audytu i późniejsze wdrożenie zasad ochrony danych osobowych zgodnych z RODO wymaga odrębnego zlecenia, zaś jego koszt jest indywidualnie uzgadniany z każdym lekarzem / podmiotem wykonującym działalność leczniczą.

Na podstawie pełnego audytu zarekomendujemy Państwu szczegółowe nowe rozwiązania
i konieczne działania korygujące, które powinni Państwo podjąć, aby dostosować swoją placówkę do nowych zasad ochrony prawnej danych osobowych zawartych w RODO.

W przypadku zainteresowania ofertą przeprowadzenia audytu wstępnego prosimy o informację drogą elektroniczną (biuro@ispoz.pl) – wówczas zostanie umówiony termin wizyty w Państwa placówce.

ISPOZ 2017. Wszystkie prawa zastrzeżone.