BAZA WIEDZYODPOWIEDZI NA PYTANIA

W tym miejscu zostały zamieszczone odpowiedzi na najczęstsze pytania zadawane przez osoby wykonujące zawody medyczne.
KLIKNIJ, ABY PRZEJŚĆ DALEJ


OPINIE PRAWNE

W tym miejsc zapoznasz się z opiniami i opracowaniami prawnymi członków Instytutu w zakresie prawa ochrony zdrowia.
KLIKNIJ, ABY PRZEJŚĆ DALEJSTREFA NFZ

W tym miejscu zostały zabrane artykuły dot. udzielania świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
kliknij, aby przejść dalej


STREFA MENEDŻERA

W tym miejscu zostały zebrane artykuły przydatne dla każdego menedżera w ochronie zdrowia.
kliknij, aby przejść dalejSPRAWY KARNE

W tym miejscu zostały zebrane teksty dot. odpowiedzialności karnej w związku z udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej.
kliknij, aby przejść dalej


ODSZKODOWANIA

W tym miejscu zostały zebrane teksty dot. odpowiedzialności cywilnej w związku z udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej.
kliknij, aby przejść dalej


WZORY PISM

W tym miejscu zamieszczone zostały wzory pism przydatnych w codziennej działalności leczniczej.
kliknij, aby przejść dalej

ISPOZ 2017. Wszystkie prawa zastrzeżone.