AKTUALNOŚCI

Sierpień 13, 2019

Jedna z istotnych zmian, jaka została wprowadzona ustawą z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postepowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, odnosi się do możliwości przywrócenia pracownika do pracy, jeszcze w czasie trwania postępowania przed sądem.   Artykuł 45 § 1 kodeksu pracy przewiduje roszczenia, jakie przysługują pracownikowi w sytuacji nieuzasadnionego […]

No more posts

ISPOZ 2017. Wszystkie prawa zastrzeżone.