Newsy

No more posts

Październik 9, 2019 Inne0

W dobie powszechnego dostępu do informacji, niekoniecznie rzetelnych i potwierdzonych dowodami naukowymi, w siłę rośnie ruch przeciwników szczepień obowiązkowych. Na pierwszej linii sporu w sprawie szczepień znajduje się lekarz kwalifikujący do przeprowadzenia obowiązkowej wakcynacji. Przedstawiciele ustawowi małoletnich prezentują lekarzom listę pytań zawierających bardzo szczegółowe zagadnienia, od składu szczepionki począwszy, poprzez metody działania preparatu, statystyki odczynów poszczepiennych, na warunkach przechowywania ampułek skończywszy. 

W niniejszym opracowaniu prawnicy z ponad 10-cioletnim doświadczeniem: r.pr. Aleksandra Kosiorek, adw. Karol Kolankiewicz oraz adw. Krzysztof Izdebski w sposób szczegółowy analizują obowiązki należące do lekarzy, zwłaszcza kwalifikujących do szczepień. Omówione zostały zagadnienia dotyczące wyrażenia (lub odmowy wyrażenia) zgody na badanie lub szczepienie, obowiązku odpowiedzi na pytania dotyczące np. składu szczepionek czy sposobu ich przechowywania, prawidłowości przekazywania danych o osobach niezaszczepionych do sanepidu, i inne kwestie.

W przygotowaniu znajduje się również opracowanie dotyczące możliwości odstąpienia od leczenia dziecka, którego rodzice odmawiają szczepień, oraz odpowiedzialności majątkowej personelu medycznego za ewentualne niepożądane odczyny poszczepienne.

Opracowanie do pobraniaWrzesień 20, 2019 Inne0

W dniu 19 września 2019r. w Gdańsku podczas Forum Menedżerów Służby Zdrowia przedstawiciele Instytut- Specjaliści Prawa Ochrony Zdrowia przeprowadzili w Gdańsku  dwa szkolenia: pierwsze dot. ochrony danych osobowych w ochronie zdrowia (adw. Karol Kolankiewicz), zaś drugi wykład był poświęcony ochronie dóbr osobistych pracowników ochrony zdrowia (adw. Łukasz Płaza i adw. Krzysztof Izdebski).

Zachęcam do zapoznania się z ich treścią w zakładce ” Materiały szkoleniowe”. 

adwokat Karol KolankiewiczCzerwiec 17, 2019 Inne0

Czy tajemnica lekarska zawsze musi być bezwzględnie przestrzegana?

O powodzie, dla którego pacjent trafił do przychodni czy szpitala, udzielający pomocy lekarz dowiaduje się najczęściej w zbieranym od pacjenta wywiadzie chorobowym, słysząc np. o wypadku komunikacyjnym, czy też pobiciu. Istnieje także wiele sytuacji, gdy zebranie przez lekarza wywiadu jest wprawdzie niemożliwe lub utrudnione (np. pacjent nieprzytomny, z zaburzeniami mowy, małoletni, czy osoba nie chcąca opowiadać o zdarzeniu), jednakże i wtedy, nawet pomimo braku bezpośredniej relacji pacjenta, mając na uwadze m.in. zakres i rodzaj obrażeń, rozpoznaną chorobę, czy też informacje przekazane przez osoby trzecie (np. ratowników medycznych, który przywieźli pacjenta karetką) lekarze są w stanie z wysokim prawdopodobieństwem stwierdzić, co było powodem doznanego schorzenia, np. postrzał z broni palnej (w ciele pacjenta rana wlotowa i wylotowa, a nawet obecność kuli). Ponadto, lekarze zauważają też często stany rzeczy niezależne od jednostki chorobowej, np. fakt, iż dana osoba doświadczyła przemocy (siniaki na ciele dziecka zaobserwowane podczas osłuchiwania płuc).Maj 30, 2019 Inne0

Wydany na początku bieżącego roku wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego (z dnia 20 lutego 2019r., w sprawie sygn. akt II GSK 5609/16), wywołał duże poruszenie w środowisku aptekarzy. Zgodnie z bowiem wykładnią przyjętą w tym wyroku, w godzinach czynności apteki powinien być w niej zawsze obecny farmaceuta spełniający wymogi niezbędne do objęcia stanowiska kierownika apteki.Marzec 19, 2019 InneNFZ0

Każdy podmiot, który udziela świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie kontraktu z NFZ, musi pamiętać, że jednym z podstawowych obowiązków jest udzielanie świadczeń zgodnie z określonym w umowie harmonogramem oraz planem rzeczowo-finansowym > przez cały okres obowiązywania umowy (§ 9 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – rozp. o.w.u.).  Luty 26, 2019 Inne0

Każdy z prowadzących działalność gospodarczą, w tym prowadzący działalność leczniczą, posługuje się częściej lub rzadziej emailem. Wysyłamy różne wiadomości i także odbieramy korespondencję, w tym faktury i inne pisma.

Co jakiś czas przez nasze konto email przechodzą wiadomości niebezpieczne. Otworzenie załącznika – zapisanego w różnych formatach (np. z rozszerzeniem rar, zip i inne) – może skończyć się naszej działalności katastrofą. Ostatnio dosyć często w temacie przychodzącej do nas wiadomości zdarza się określenie „faktura”, „rozliczenie”, „ponaglenie”, czy „zamówienie”. Pod żadnym pozorem nie wolno otwierać takiego załącznika, jeżeli jest od nieznanego nam nadawcy. W większości przypadku żeby to stwierdzić wystarczy podświetlić nadawcę („Od”) i wówczas zwykle pojawi nam się bezsensowny ciąg np.  znaków np. [email protected] . Niech nas nie zmyli to, że przed podświetleniem będzie widniała znana nam marka np. T-Mobile (jak było w przypadku ww. adresu email nadawcy), Orange, Poczta Polska, DHL, a nawet ZUS. Przy najmniejszych wątpliwościach skontaktujmy się z naszym specjalistą od bezpieczeństwa informatycznego, czy informatykiem. Ponownie podkreślić trzeba – nie „klikajmy” w załącznik.Minister Zdrowia w porozumieniu z Ministrem Sportu i Turystyki przygotował zmiany w opiece medycznej nad młodymi adeptami sportu, które mają wejść w życie od 1 marca br., a zawarte są w nowelizacjach trzech rozporządzeń regulujących te kwestie.

Mając na uwadze alarmujące dane o kondycji fizycznej dzieci i młodzieży, słusznym wydaje się podjęcie działań mających zachęcić do uprawiania różnych dyscyplin sportu. Jednym z elementów tych działań jest ułatwienie uzyskania orzeczenia o zdolności do uprawiania danego sportu, gdyż w wielu przypadkach stanowi to formalną przeszkodę w rozpoczęciu albo kontynuowaniu aktywności sportowej, zwłaszcza amatorskiej.Luty 19, 2019 InneRODO0

Kilka miesięcy po wejście w życie przepisów (RODO) cały czas pojawiają się kolejne wątpliwości w zakresie legalności przetwarzania danych dotyczących zdrowia w różnych obszarach działalności, nie związanych wprost z leczeniem. Czy i na jakich ewentualnie zasadach można je przetwarzać dla celów naukowych, np. napisania pracy magisterskiej, czy artykułu naukowego.  W tym zakresie trzeba przecież najpierw zebrać określone dane, poprzez dodatkowe badania, obserwację danej grupy pacjentów, czy wreszcie poprzez dostęp do danych zawartych w dokumentacji medycznej, aby ostatecznie móc je pogrupować, opisać i wyciągnąć z nich wnioski. Luty 11, 2019 InneZmiany w prawie0

Wydawać by się mogło, że system kolejek – informacji o listach oczekujących, jakie świadczeniodawcy przekazują do NFZ – jest już tak skomplikowany, że można go tylko upraszczać. Nic takiego nie wynika jednak z nowych przepisów, jakie Ministerstwo Zdrowia przygotowało w tym zakresie. Radykalne zmiany w systemie kolejkowym mają wejść w życie od 1 lipca br.

5 lutego 2019 roku Minister Zdrowia podpisał rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych.


ISPOZ 2017. Wszystkie prawa zastrzeżone.