Newsy

zespol-compressor-1200x800.jpg

11 lipca 2022 inne0

Szanowni Państwo!

 

Zmieniła się nasza siedziba
– od 11 lipca 2022r. ISPOZ ma siedzibę w Gdańsku przy ulicy Kartuskiej 67/4.

Numery telefonów i adresy email do nas pozostają bez zmian.

 

 


3.jpg

25 listopada 2020 inne0

Po zmianie przepisów nikt nie będzie sprawdzał, czy lekarz cudzoziemiec będzie znał język polski w odpowiednim stopniu

Poselski projekt ustawy – opracowany podobno „w celu zapewnienia kadr” w czasie epidemii (druk sejmowy nr 763 z 17.11.2020r.) -> przewiduje bowiem propozycje „ułatwień” lekarzy cudzoziemców spoza UE -> w tym m.in. brak rzeczywistej weryfikacji znajomości języka polskiego -> budzi to uzasadnione kontrowersje z punktu widzenia bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów.

W projekcie przewiduje się, że:

 • lekarz specjalista spoza UE będzie „potwierdzał” w drodze oświadczenia „że wykazuje znajomość języka polskiego do wykonywania powierzonego zakresu czynności zawodowych” (nowe brzmienie art. 7 ust. 2a pkt. 1 ww. ustawy o zawodach lekarza),
 • lekarz bez specjalizacji nawet nie będzie musiał składać takiego oświadczenia (nowy art. 7 ust. 9 ww. ustawy o zawodach lekarza).
  Projekt nie przewiduje jakiejkolwiek weryfikacji takiego oświadczenia

Przypomnieć trzeba, że nieprzypadkowo dotychczasowy przepis „nakazywał” cudzoziemcowi wykazanie znajomości języka polskiego w zakresie niezbędnym do wykonywania zawodu lekarza lub lekarza dentysty potwierdzoną egzaminem z języka polskiego albo ukończenie studiów medycznych w języku polskim (art. 7 ust. 3 ww. ustawy o zawodach lekarza).

Celowo aktualne przepisy (rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie zakresu znajomości języka polskiego w mowie i piśmie, niezbędnej do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 czerwca 2009 r.) przewidują, że „znajomość języka polskiego w mowie i piśmie” przez cudzoziemca nie jest tylko luźną oceną, ale musi być przez cudzoziemca opanowana w stopniu umożliwiającym:

 1. stosowanie w mowie i piśmie prawidłowej terminologii medycznej (obejmującej mianownictwo anatomiczne, fizjologiczne, patofizjologiczne, stanów metabolicznych, rozpoznań, stanów chorobowych, procedur i zabiegów);
 2. rozumienie tekstu pisanego (w tym korzystanie z fachowej literatury i piśmiennictwa lekarskiego oraz przepisów regulujących wykonywanie zawodu lekarza lub lekarza dentysty w RP);
 3. porozumiewanie się z pacjentami, lekarzami, lekarzami dentystami i przedstawicielami innych zawodów medycznych (w szczególności poprawne przeprowadzanie wywiadów lekarskich, udzielanie przystępnych i zrozumiałych dla pacjenta porad i informacji, przekazywanie danych o pacjencie, a także czynne uczestniczenie w konsyliach i konsultacjach oraz naradach i szkoleniach zawodowych);
 4. redagowanie tekstów zgodnie z zasadami gramatyki i ortografii;
 5. czytelne odręczne prowadzenie dokumentacji medycznej, wypisywanie recept oraz skierowań na badania diagnostyczne i specjalistyczne oraz wydawanie orzeczeń i opinii lekarskich.

Wymóg znajomości języka polskiego przez lekarza cudzoziemca znajduje swoje uzasadnienie w potrzebie ochrony interesów pacjentów -> w celu zapewnienia właściwego kontaktu z pacjentami i członkami personelu medycznego. Jego „usunięcie” dzięki nowym przepisom niesie realne zagrożenie życia i zdrowia pacjentów na skutek błędów komunikacyjnych.

adwokat Karol Kolankiewicz

———-
Karol Kolankiewicz jest adwokatem – członkiem Pomorskiej Izby Adwokackiej w Gdańsku; współzałożyciel Instytutu – Specjaliści Prawa Ochrony Zdrowia; od 2008 roku nieprzerwanie świadczy pomoc prawną dla Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku; świadczy także usługi doradztwa prawnego dla podmiotów leczniczych; specjalizuje się w sprawach związanych z prawem medycznym i ochroną danych osobowych, jak również w sprawach karnych, odszkodowawczych oraz związanych z ochroną dóbr osobistych; prowadzi szkolenia z zakresu prawa medycznego, karnego oraz z zakresu ochrony danych medycznych; autor licznych publikacji z zakresu prawa medycznego m.in. dla Pomorskiego Magazynu Lekarskiego, Wydawnictwa Wolters Kluwer Polska, czy Wydawnictwa Wiedza i Praktyka.


AdobeStock_158263792.png

Z każdym dniem ubywa miejsc – zapisz się już dzisiaj!

W programie konferencji: 

 • uporządkowanie wiadomości dot. e-dokumentacji
 • omówienie problemów w związku z wdrożeniem poszczególnych elementów e-dokumentacji z punktu widzenia podmiotu i lekarzy, prawnika oraz od strony informatycznej
 • jak zrealizować prawo wglądu do e-dokumentacji w placówce
 • asystent medyczny potrzebny od zaraz
 • kiedy i jak prawidłowo przesyłać dokumentację medyczną pocztą elektroniczną

koszt uczestnictwa 1 osoby: 180 zł

ZAPISY   https://e-dokumentacja-w-praktyce.konfeo.com/pl/groups

NASI EKSPERCI

Karol Kolankiewicz adwokat, specjalizuje się w sprawach związanych z prawem medycznym i ochroną danych osobowych

Anna Karkut menedżer ochrony zdrowia i prawnik

dr n. med. Grzegorz Szymczyk  25 lat doświadczenia zawodowego, w tym 7 lat pracy w Wielkiej Brytanii

Rafał Ludwa specjalista w dziedzinie informatyki w służbie zdrowia, posiadający 10-letnie doświadczenia w pracy z systemami ochrony zdrowia

CZAS I MIEJSCE

27 lutego 2020r., Hotel Scandic, Gdańsk ul. Podwale Grodzkie 9 (vis-a-vis Dworca PKP Gdańsk Główny)

 

WIĘCEJ SZCZEGÓŁÓW > E-dokumentacja w praktyce program 27 II 2020

 

OBNIŻONA CENA > koszt uczestnictwa 1 osoby po zniżce: 150 zł
dla podmiotów i osób, które uczestniczyły w naszych dotychczasowych szkoleniach.

Serdecznie zachęcam do wzięcia udziału w konferencji

Karol Kolankiewicz

Prezes Zarządu ISPOZ

 20 września 2019 inne0

W dniu 19 września 2019r. w Gdańsku podczas Forum Menedżerów Służby Zdrowia przedstawiciele Instytutu- Specjaliści Prawa Ochrony Zdrowia przeprowadzili w Gdańsku  dwa szkolenia: pierwsze dot. ochrony danych osobowych w ochronie zdrowia (adw. Karol Kolankiewicz), zaś drugi wykład był poświęcony ochronie dóbr osobistych pracowników ochrony zdrowia (adw. Łukasz Płaza i adw. Krzysztof Izdebski).

Zachęcam do zapoznania się z ich treścią w zakładce ” Materiały szkoleniowe”. 

adwokat Karol Kolankiewicz


ISPOZ 2017. Wszystkie prawa zastrzeżone.