CELE DZIAŁALNOŚCI

  1. propagowanie wiedzy o regulacjach prawnych w zakresie prawa ochrony zdrowia.

  2. prowadzenie prac badawczych z zakresu prawa ochrony zdrowia.

  3. podejmowanie działań na rzecz ochrony podmiotów i osób wykonujących zawód w ochronie zdrowia.

  4. szkolenie, promocja i wsparcie specjalistów prawa ochrony zdrowia – przyjaznych osobom wykonującym zawód w ochronie zdrowia.

ISPOZ 2017. Wszystkie prawa zastrzeżone.