DOTYCHCZASOWE SZKOLENIA • RODO – jego konsekwencje dla placówek medycznych i lekarzy prowadzących praktyki indywidualne
 • Wykonywanie zawodu lekarza może powodować różnoraką odpowiedzialność prawną
 • Jakie lekarz ma prawa w wybranych sytuacjach
 • Kiedy lekarz może odmówić lub przerwać leczenie?
 • Lekarz przed prokuratorem i sądem jako świadek, pokrzywdzony i podejrzany/oskarżony
 • Co grozi za naruszenie wybranych praw pacjenta – praktyczne aspekty
 • Lepsza umowa o pracę czy kontrakt?
 • Obrona dobrego imienia i czci lekarza
 • Zgoda na leczenie – prawo i praktyka
 • Trudne sytuacje w relacjach z pacjentami – wybrane zagadnienia prawne
 • Kiedy ujawnienie informacji o stanie zdrowia nie stanowi naruszenia tajemnicy lekarskiej?
 • Jak bezpiecznie udzielać informacji pacjentowi i jego bliskim?
 • Oświadczenia składane przez pacjenta w toku leczenia – omówienie wybranych przykładów
RODO – jego konsekwencje dla placówek medycznych i lekarzy prowadzących praktyki indywidualne

Wykonywanie zawodu lekarza może powodować różnoraką odpowiedzialność prawną

Celem szkolenia jest zapoznanie Uczestników z problematyką różnych rodzajów odpowiedzialności związanych z wykonywaniem zawodu lekarza, w tym odpowiedzialność materialna i dyscyplinarna (pracownicza), zawodowa, cywilna i karna; organy orzekające; tryby postępowania; możliwe sankcje

Jakie lekarz ma prawa w wybranych sytuacjach

Celem szkolenia jest przedstawienie i omówienie wybranych uprawnień lekarza związanych z wykonywaniem zawodu: w związku z wykonywaniem funkcji publicznych, jako pracownika, członka samorządu zawodowego, prawa człowieka i obywatela

Kiedy lekarz może odmówić lub przerwać leczenie?

Celem szkolenia jest omówienie przesłanek, okoliczności, warunków formalnych oraz przykładów kiedy możliwa odmowa leczenia, odstąpienie od leczenia, czy skorzystanie z klauzuli sumienia.

Lekarz przed prokuratorem i sądem jako świadek, pokrzywdzony i podejrzany/oskarżony

Celem szkolenia jest zapoznanie Uczestników z podstawowymi zasadami postępowania karnego, przedstawienie podstawowych uprawnień i obowiązków związanych z rolą świadka, pokrzywdzonego przestępstwem oraz podejrzanego/oskarżonego, przegląd orzecznictwa sądowego dot. odpowiedzialności karnej lekarzy.

Co grozi za naruszenie wybranych praw pacjenta – praktyczne aspekty

Celem szkolenia jest omówienie problematyki odpowiedzialności cywilnej i karnej lekarza za naruszenie prawa do informacji, prawa do poszanowania godności, prawa do intymności, prawa do prywatności – z przykładami i orzecznictwem.

Lepsza umowa o pracę czy kontrakt?

Celem szkolenia jest omówienie cech umów, na podstawie których lekarz udziela świadczeń oraz praw i obowiązków lekarza jako pracownika, a także praw i obowiązków wynikających z kontraktu lekarskiego

Obrona dobrego imienia i czci lekarza

Celem szkolenia jest omówienie zagadnienia prawnokarnej ochrony przysługującej lekarzowi, lekarz jako pokrzywdzony w wyniku przestępstwa, cywilna ochrona, oraz ochrona przewidziana przez  Prawo prasowe -> praktyczne wskazówki postępowania

Zgoda na leczenie – prawo i praktyka

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z obowiązkami lekarza w zakresie dotyczącym pobierania świadomej zgody na leczenie

Trudne sytuacje w relacjach z pacjentami – wybrane zagadnienia prawne

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z  prawami i obowiązkami lekarza w kontekście możliwych nagannych zachowań pacjenta.

Kiedy ujawnienie informacji o stanie zdrowia nie stanowi naruszenia tajemnicy lekarskiej?

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z wybranymi przypadkami wyłączającymi obowiązek zachowania tajemnicy lekarskiej i odpowiedzialnością prawną za naruszenie tajemnicy lekarskiej.

Jak bezpiecznie udzielać informacji pacjentowi i jego bliskim?

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z z problematyką dot. obowiązku udzielenia pacjentowi szeregu różnych informacji

Oświadczenia składane przez pacjenta w toku leczenia – omówienie wybranych przykładów

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z z problematyką dot. oświadczeń składanych przez pacjenta w toku leczenia

ISPOZ 2017. Wszystkie prawa zastrzeżone.