DOTYCHCZASOWE SZKOLENIASzkolenia RODO

 • Gdynia, 17 lutego 2018r. RODO – jego konsekwencje dla placówek medycznych i lekarzy prowadzących praktyki indywidualne (szkolenie otwarte)
 • Gdynia, 24 lutego 2018r. RODO – jego konsekwencje dla placówek medycznych i lekarzy prowadzących praktyki indywidualne (szkolenie otwarte)
 • Kraków, 28 lutego 2018r. RODO i dokumentacja medyczna w podmiotach leczniczych (szkolenie dla Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Krakowie)
 • Gdańsk, 3 marca 2018r. RODO – jego konsekwencje dla placówek medycznych i lekarzy prowadzących praktyki indywidualne (szkolenie dla OIL w Gdańsku)
 • Elbląg, 9 marca 2018r. RODO – jego konsekwencje dla placówek medycznych i lekarzy prowadzących praktyki indywidualne (szkolenie dla OIL w Gdańsku)
 • Gdańsk, 10 marca 2018r. RODO – jego konsekwencje dla placówek medycznych i lekarzy prowadzących praktyki indywidualne (szkolenie otwarte)
 • Olsztyn, 17 marca 2018r. RODO – jego konsekwencje dla placówek medycznych i lekarzy prowadzących praktyki indywidualne (szkolenie otwarte)
 • Tarnów, 23 marca 2018r. RODO – jego konsekwencje dla placówek medycznych i lekarzy prowadzących praktyki indywidualne (szkolenie dla OIL w Tarnowie)
 • Jantar, 23 marca 2018r. RODO – jego konsekwencje dla placówek medycznych (szkolenie dedykowane)
 • Gdańsk, 24 marca 2018r. RODO – jego konsekwencje dla placówek medycznych i lekarzy prowadzących praktyki zawodowe (szkolenie dla OIL w Gdańsku)
 • Kraków, 28 marca 2018r. RODO w działalności izb lekarskich (szkolenie dla OIL w Krakowie)
 • Kraków, 28 marca 2018r. RODO dla lekarzy i lekarzy dentystów (szkolenie dla OIL w Krakowie)
 • Sopot, 7 kwietnia 2018r. RODO – jego konsekwencje dla placówek medycznych i lekarzy prowadzących praktyki zawodowe (szkolenie otwarte)
 • Słupsk, 13 kwietnia 2018r. RODO – jego konsekwencje dla placówek medycznych i lekarzy prowadzących praktyki zawodowe (szkolenie dedykowane dla OIL w Gdańsku)
 • Gdańsk, 14 kwietnia 2018r. RODO – jego konsekwencje dla placówek medycznych i lekarzy prowadzących praktyki zawodowe (szkolenie dedykowane dla OIL w Gdańsku)
 • Elbląg, 20 kwietnia 2018r. RODO – jego konsekwencje dla placówek medycznych i lekarzy prowadzących praktyki zawodowe (szkolenie dedykowane dla OIL w Gdańsku)
 • Olsztyn, 21 kwietnia 2018r. RODO – jego konsekwencje dla placówek medycznych i lekarzy prowadzących praktyki zawodowe (szkolenie otwarte)
 • Gdańsk, 12 maja 2018r. RODO – jego konsekwencje dla placówek medycznych i lekarzy prowadzących praktyki zawodowe (szkolenie otwarte)
Gdynia, 17 lutego 2018r. RODO – jego konsekwencje dla placówek medycznych i lekarzy prowadzących praktyki indywidualne (szkolenie otwarte)

Gdynia, 24 lutego 2018r. RODO – jego konsekwencje dla placówek medycznych i lekarzy prowadzących praktyki indywidualne (szkolenie otwarte)

Kraków, 28 lutego 2018r. RODO i dokumentacja medyczna w podmiotach leczniczych (szkolenie dla Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Krakowie)
Gdańsk, 3 marca 2018r. RODO – jego konsekwencje dla placówek medycznych i lekarzy prowadzących praktyki indywidualne (szkolenie dla OIL w Gdańsku)

Elbląg, 9 marca 2018r. RODO – jego konsekwencje dla placówek medycznych i lekarzy prowadzących praktyki indywidualne (szkolenie dla OIL w Gdańsku)
Gdańsk, 10 marca 2018r. RODO – jego konsekwencje dla placówek medycznych i lekarzy prowadzących praktyki indywidualne (szkolenie otwarte)

Olsztyn, 17 marca 2018r. RODO – jego konsekwencje dla placówek medycznych i lekarzy prowadzących praktyki indywidualne (szkolenie otwarte)
Tarnów, 23 marca 2018r. RODO – jego konsekwencje dla placówek medycznych i lekarzy prowadzących praktyki indywidualne (szkolenie dla OIL w Tarnowie)

Jantar, 23 marca 2018r. RODO – jego konsekwencje dla placówek medycznych (szkolenie dedykowane)
Gdańsk, 24 marca 2018r. RODO – jego konsekwencje dla placówek medycznych i lekarzy prowadzących praktyki zawodowe (szkolenie dla OIL w Gdańsku)
Kraków, 28 marca 2018r. RODO w działalności izb lekarskich (szkolenie dla OIL w Krakowie)
Kraków, 28 marca 2018r. RODO dla lekarzy i lekarzy dentystów (szkolenie dla OIL w Krakowie)
Sopot, 7 kwietnia 2018r. RODO – jego konsekwencje dla placówek medycznych i lekarzy prowadzących praktyki zawodowe (szkolenie otwarte)
Słupsk, 13 kwietnia 2018r. RODO – jego konsekwencje dla placówek medycznych i lekarzy prowadzących praktyki zawodowe (szkolenie dedykowane dla OIL w Gdańsku)
Gdańsk, 14 kwietnia 2018r. RODO – jego konsekwencje dla placówek medycznych i lekarzy prowadzących praktyki zawodowe (szkolenie dedykowane dla OIL w Gdańsku)
Elbląg, 20 kwietnia 2018r. RODO – jego konsekwencje dla placówek medycznych i lekarzy prowadzących praktyki zawodowe (szkolenie dedykowane dla OIL w Gdańsku)
Olsztyn, 21 kwietnia 2018r. RODO – jego konsekwencje dla placówek medycznych i lekarzy prowadzących praktyki zawodowe (szkolenie otwarte)
Gdańsk, 12 maja 2018r. RODO – jego konsekwencje dla placówek medycznych i lekarzy prowadzących praktyki zawodowe (szkolenie otwarte)

Pozostałe szkolenia

Zgoda pacjenta

 Trudny pacjent.
 Zgoda lub sprzeciw pacjenta na czynności lecznicze – prawa i obowiązki lekarza.

Wykonywanie zawodu medycznego

 Zagadnienia prawne z zakresu wykonywania zawodu lekarza.
 Zagadnienia prawne a ochrona zdrowia psychicznego.
 Prawne aspekty zarządzania zasobami ludzkimi.
 Funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia. Aspekty prawne wykonywania zawodu lekarza.
 Prawne uwarunkowania wykonywania świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki i
położnej.
 Wybrane aspekty prawne pracy toksykologa klinicznego.
 Prawo medyczne dla lekarzy stażystów.
 Zasady działania samorządów reprezentujących zawody zaufania publicznego w ochronie
zdrowia.

Działalność lecznicza

 Samodzielna działalność młodego lekarza – prawne aspekty prowadzenia praktyki
lekarskiej.
 Kontrakty lekarskie – wybrane zagadnienia prawne.
 Zasady wykonywania działalności leczniczej.

Dokumentacja medyczna / recepty / skierowania/ zlecenia

 Wystawianie recept refundowanych i nierefundowanych
 Tajemnica lekarska – zakres i podmioty uprawnione do uzyskania danych.
 Zasady wypisywania recept na leki i materiały medyczne.
 Tajemnica lekarska i ochrona danych medycznych.

Odpowiedzialność karna / cywilna / dyscyplinarna

 Postępowanie przed Sądem Lekarskim – wybrane zagadnienia
 Dowody w postępowaniu przed sądem lekarskim.
 Lekarz w postępowaniu karnym – prawa i obowiązki.
 Odpowiedzialność karna lekarza związana z jego czynnościami zawodowymi.
 Komisje orzekające o niezdolności do wykonywania zawodu lekarza z przyczyn
zdrowotnych.
 Odpowiedzialność zawodowa lekarzy dentystów – wybrane zagadnienia prawne.
 Przebieg rozprawy, sporządzanie pisemnego uzasadnienia i omówienie uchylonych orzeczeń
przed okręgowym sądem lekarskim.
 Profesjonalni pełnomocnicy i obrońcy przed Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej
i Okręgowym Sądem Lekarskim.

Ochrona danych osobowych / informacja publiczna

 RODO – jego konsekwencje dla placówek medycznych i lekarzy prowadzących praktyki
indywidualne.
 Ochrona prywatności w procesie informatyzacji służby zdrowia.

 Polityka bezpieczeństwa danych osobowych.
 Dokumentacja gromadzona w izbie lekarskiej a dostęp do informacji publicznej.
 Ochrona danych osobowych dla sekretarek medyczny.
 Dostęp do informacji publicznej w działalności izb lekarskich.

Dobra osobiste

 Obrona dobrego imienia i czci lekarza

Zmiany w prawie

 Zmiany w przepisach z zakresu ochrony zdrowia – recepty, dokumentacja medyczna,
telemedycyna.
 Postępowanie z zakresu odpowiedzialności zawodowej lekarzy po zmianach procedury
karnej w lipcu 2015r.
 Postępowanie z zakresu odpowiedzialności zawodowej lekarzy po zmianach procedury
karnej. Nowy Regulamin wewnętrznego urzędowania sądów lekarskich.
 Nowelizacja pakietu kolejkowego i onkologicznego.
 Uprawnienia do bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.
 Kontrola świadczeniodawców. Najnowsze zmiany w prawie medycznym.
 Planowane zmiany w ochronie zdrowia – likwidacja Narodowego Funduszu Zdrowia.

ISPOZ 2017. Wszystkie prawa zastrzeżone.