FIZJOTERAPEUCI


Przepisy

Kwiecień 18, 2019

Z dniem 17 kwietnia 2019r. miał zakończyć się okres przejściowy związany z wprowadzeniem nowego wzoru recepty. Jedyna różnica, która pojawiła się w treści recepty to oznaczenie na dole recepty „Data i podpis osoby uprawnionej” zamiast dotychczasowego oznaczenia „Data i podpis lekarza”. Na szczęście, w dniu 18 kwietnia 2019r. w Dzienniku Ustaw ogłoszono nowelizację rozporządzenia, która […]

Kwiecień 11, 2019

Zapraszamy do wypełnienia anonimowej ankiety dot. stosowania przepisów w placówkach ochrony zdrowia po wejściu w życie RODO. Przy pomocy ankiety chcemy zebrać jedynie ogólne dane liczbowe, zaś wyniki ankiet posłużą do opracowania artykułu dotyczącego głównych zmian i tendencji w placówkach ochrony zdrowia.   Ankieta RODO

Kwiecień 11, 2019

Instytut – Specjaliści Prawa Ochrony Zdrowia zwrócił się do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) o podanie informacji dot. zgłoszonych naruszeń i kontroli w zakresie ochrony danych osobowych po wejściu w życie przepisów RODO w maju 2018r.

ISPOZ 2017. Wszystkie prawa zastrzeżone.