FIZJOTERAPEUCI


Przepisy

16 grudnia 2019

Ostatnim z wyjątków od obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej, jakie zostaną omówione w ramach tej serii jest legalizacja ujawnienia tajemnicy udzielona przez samą osobę zainteresowaną. Zwolnienie z tajemnicy lekarskiej może nastąpić w sytuacji, gdy pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy wyraża zgodę na ujawnienie tajemnicy (art. 40 ust. 2 pkt. 4 ustawy o zawodach lekarza i lekarza […]

13 grudnia 2019

            Z przyjemnością zapraszam na konferencję dot. e-dokumentacji w praktyce po dniu 1 stycznia 2020r.              program: uporządkowanie wiadomości dot. e-dokumentacji (podstawa prawna, co to jest e-dokumentacja, jakie zawiera elementy, kiedy wchodzi, możliwe sankcje za błędy lub niewdrożenie) problemy wdrożeniowe (od strony podmiotu, od strony lekarzy, od strony pacjenta, od strony informatycznej) asystent medyczny […]

12 grudnia 2019

Prawa pacjenta uzyskały rangę ustawową i jako katalog zostały wpisane do ustawy z dnia 8 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Usystematyzowano w ten sposób i nadano doniosłość prawną grupie uprawnień chroniących elementarne interesy pacjentów, które dotąd rozproszone były w różnych aktach normatywnych nieraz o dość niskiej randze. W samym założeniu […]

ISPOZ 2017. Wszystkie prawa zastrzeżone.