Menedżer

ANNA KARKUT


KONTAKT


+48 609 261 555

a.karkut@ispoz.pl


Założyciel Fundacji

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, Podyplomowego Studium Ekonomiki Zdrowia Uniwersytetu Warszawskiego i Podyplomowych Studiów Zarządzania w Jednostkach Samorządu Terytorialnego Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku.

Menedżer jednostek opieki zdrowotnej, certyfikowany audytor systemu zarządzania jakością, doświadczony Administrator Bezpieczeństwa Informacji.

Prowadzi własną działalność doradczą i szkoleniową w zakresie: kontraktowania świadczeń finansowanych ze środków publicznych oraz zasad realizacji i rozliczania umów z NFZ, praw pacjenta, ochrony danych osobowych, zarządzania jakością w opiece zdrowotnej.  Świadczy usługi w zakresie zarządzania na rzecz dużych podmiotów leczniczych.

Współautorka książek

Prawo medyczne dla lekarzy. Wybrane zagadnienia (2021), Wolters Kluwer Polska

Wykonywanie zawodów lekarza i pielęgniarki w Polsce przez medyków z Ukrainy. Poradnik dwujęzyczny. Poradnik dwujęzyczny (2022), Wolters Kluwer Polska

Zgoda na leczenie i inne oświadczenia pacjenta. Wzory pism z omówieniem (2023), Wolters Kluwer Polska
ISPOZ 2017. Wszystkie prawa zastrzeżone.