Adwokat

KAROL KOLANKIEWICZ


KONTAKT


+48 501 857 705

biuro@adwokatkolankiewicz.pl


Założyciel Fundacji

Ukończył aplikację sądową w przy Sądzie Apelacyjnym w Gdańsku (2007).

Adwokat – członek Pomorskiej Izby Adwokackiej w Gdańsku (od 2008r.).

Prawem medycznym zajmuje od ponad 12 lat – od strony praktycznej w ramach świadczenia usług doradztwa prawnego, m.in.:

 • dla samorządu lekarskiego (m.in. obsługa prawna Rady Lekarskiej, Komisji Bioetycznej, czy Okręgowego Sądu Lekarskiego w Gdańsku),
 • dla podmiotów leczniczych (m.in. Zakład Rehabilitacji w Gdyni),
 • dla indywidualnych lekarzy, pielęgniarek, czy fizjoterapeutów – m.in. z zakresu odpowiedzialności cywilnej, karnej i dyscyplinarnej

Autor licznych publikacji z zakresu prawa medycznego zamieszczanych m.in. w czasopismach i portalach:

 • ”Gazeta Lekarska”, „Pomorski Magazyn Lekarski”,
 • „Puls Medycyny”, „Rynek Zdrowia”,
 • „Medical Tribune”, „Prawo i Zdrowie”,
 • „Serwis ZOZ”, „Rejestracja w praktyce”.

Od 2009r. nieprzerwanie prowadzi szkolenia z zakresu prawa medycznego i ochrony danych osobowych, m.in. dla:

 • okręgowych izb lekarskich w Gdańsku, Szczecinie, Lublinie, Krakowie, czy Tarnowie;
 • Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi (2021),
 • Naczelnej Izby Lekarskiej (2013-14, 2020-2021),
 • Uniwersytetu Morskiego w Gdyni (2018)

Działalność piśmiennicza:

 • współautor „Komentarza do Kodeksu Etyki Lekarskiej” (2021), Wyd. ARCHE
 • redaktor i współautor serii „Gdańska Biblioteka Prawa Medycznego” wydawanej przez Okręgową Izbę Lekarską w Gdańsku: Tom I „Wybrane prawa lekarza”, artykuł: „Ochrona dobrego imienia w przepisach prawa cywilnego” (2018); Tom II „ Aktualne problemy prawa medycznego. Materiały z IV Pomorskiej Konferencji Prawników Izb Lekarskich” (2018), artykuły: „Planowane zmiany w ochronie zdrowia – likwidacja Narodowego Funduszu Zdrowia”, „Profesjonalni pełnomocnicy i obrońcy w postępowaniu z zakresu odpowiedzialności zawodowej”, „Kontrakty lekarskie – wybrane zagadnienia praktyczne”, Tom III „ Aktualne problemy prawa medycznego. Materiały z V Pomorskiej Konferencji Prawników Izb Lekarskich” (2020), artykuł: „Ochrona danych osobowych – stan prawny i praktyka rok po wejściu w życie przepisów RODO w ochronie zdrowia”
 • Współautor podręcznika „Prawo medyczne dla lekarzy. Wybrane zagadnienia” (2021), Wyd. Wolters Kluwer Polska


ISPOZ 2017. Wszystkie prawa zastrzeżone.