STREFA MENEDŻERA25 lutego 2020

Już w ten czwartek 27 lutego 2020r. w Gdańsku konferencja dot. e-dokumentacji, omówione zostaną m.in. problemy związane z wdrożeniem poszczególnych elementów e-dokumentacji z punktu widzenia podmiotu i lekarzy, prawnika oraz od strony informatycznej, jakie grożą kary za niewdrożenie, jak udostępniać dokumentację w drodze elektronicznej. Koszt uczestnictwa 1 osoby to jedyne 180 zł ZAPISY   https://e-dokumentacja-w-praktyce.konfeo.com/pl/groups NASI […]

25 lutego 2020

Kwestia dopuszczalności stosowania monitoringu pomieszczeń w podmiotach wykonujących działalność leczniczą została uregulowana w art. 23a ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. Z przytoczonego przepisu wynika, że kierownik podmiotu wykonującego działalność leczniczą może określić w regulaminie organizacyjnym sposób obserwacji pomieszczeń: 1.    ogólnodostępnych, jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa pacjentów lub […]

24 lutego 2020

Od dnia 1 stycznia 2020r. każdy świadczeniodawca ma obowiązek podłączenia się do Elektronicznej Platformy Gromadzenia, Analizy i Udostępnienia Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych (system P1), o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia. Sprecyzowano, że oznacza to obowiązek uzyskania certyfikatu do uwierzytelnienia […]

20 lutego 2020

Wykaz świadczeń opieki zdrowotnej, dla których skierowania są wystawiane w postaci elektronicznej w Systemie Informacji Medycznej został zawarty w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie skierowań wystawianych w postaci elektronicznej w Systemie Informacji Medycznej. W odniesieniu do pozostałych niewymienionych w wykazie świadczeń, skierowania wystawiane są na dotychczasowych zasadach tj. w […]

14 lutego 2020

Z każdym dniem ubywa miejsc – zapisz się już dzisiaj! W programie konferencji:  uporządkowanie wiadomości dot. e-dokumentacji omówienie problemów w związku z wdrożeniem poszczególnych elementów e-dokumentacji z punktu widzenia podmiotu i lekarzy, prawnika oraz od strony informatycznej jak zrealizować prawo wglądu do e-dokumentacji w placówce asystent medyczny potrzebny od zaraz kiedy i jak prawidłowo przesyłać […]

14 lutego 2020

Informacje o planowanym zniesieniu limitów finansowania świadczeń ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w zakresie porad specjalistycznych endokrynologicznych, kardiologicznych, neurologicznych i ortopedycznych zelektryzowały w ostatnich dniach zarówno pacjentów, jak i placówki medyczne wykonujące te świadczenia na podstawie umów z Narodowym Funduszem Zdrowia.  Świadczeniodawcy, czyli podmioty medyczne udzielające porad we wskazanych wyżej zakresach, z pewną ostrożnością podchodzą do takich […]

12 lutego 2020

W przypadku wystawienia e-recepty pacjent otrzymuje informację o wystawionej recepcie, w tym 4-cyfrowy numer wygenerowany w momencie zapisu recepty przez system informacji w ochronie zdrowia, umożliwiający dostęp do recepty (art. 96b ust. 1 pkt. 2 i ust. 2 ustawy – Prawo farmaceutyczne): na podany adres email (jeżeli został wskazany w systemie informacji w ochronie zdrowia); […]

11 lutego 2020

Każdego dnia w Polsce jest wystawianych ok. 2 000 000 e-recept – w pierwszym miesiącu obowiązywania e-recepty, tj. od 8 stycznia 2020r. pacjenci otrzymali ponad 40 000 0000 e-recept. Z tej liczby najwięcej zostało wystawionych pacjentom powyżej 60 lat, zaś najstarszy pacjent, który skorzystał z e-recepty miał 111 lat. Co bardzo ciekawe i zaskakujące zarazem […]

10 lutego 2020

W dniu 31 stycznia 2020r. weszła w życie długo oczekiwana nowelizacja ustawy o odpadach, która wprowadza pewne okresy przejściowe w korzystaniu z Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO). papierowe karty przekazania odpadów W dotychczasowym stanie prawnym lekarze i lekarze dentyści mający status wytwórców odpadów byli zobowiązani – od dnia 1 […]

31 stycznia 2020

Wymagania dotyczące dokumentacji medycznej prowadzonej w postaci elektronicznej określone zostały w rozdziale 9 rozporządzenia Min. Zdrowia z 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej prowadzenia. Dokumentacja medyczna może być prowadzona w postaci elektronicznej, pod warunkiem prowadzenia jej w systemie teleinformatycznym, który musi zapewniać     1. zabezpieczenie […]


ISPOZ 2017. Wszystkie prawa zastrzeżone.