Newsy

No more posts

Czerwiec 6, 2019 Dokumentacja medyczna0

Każda średnia i większa placówka co jakiś czas otrzymuje pisemne prośby od prywatnych zakładów ubezpieczeń (np. PZU, Warta, Ergo Hestia itp.) o nadesłanie dokumentacji określonego pacjenta. W uzasadnieniu zakłady te najczęściej wskazują art. 38 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.W czwartek Senat uchwalił ustawę wprowadzającą szereg zmian i poprawek do kilkudziesięciu ustaw. Wszystkie aktualizacje mają związek z zeszłorocznym wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (…) -tzw. „RODO”.

 Luty 6, 2019 Inne0

Wydawać by się mogło, że zasady dot. prowadzenia dokumentacji medycznej są dla wszystkich jasne i kwestia ta nie budzi większych wątpliwości. Tymczasem wiele osób prowadzących działalność leczniczą, w tym lekarze, pielęgniarki czy fizjoterapeuci, nadal postępuje w sposób nieprawidłowy. Przypomnieć zatem trzeba, że obecnie obowiązuje Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.


ISPOZ 2017. Wszystkie prawa zastrzeżone.