Newsy

No more posts

Styczeń 31, 2019 Inne0

Osoby udzielające świadczeń opieki zdrowotnej coraz częściej są narażone na ataki agresji, wyzwiska, groźby i inne akty przemocy ze strony pacjentów i członków ich rodzin. Warto zatem sobie uświadomić, że takie zachowania są karygodne i powinny być stanowczo i surowo ścigane.


ISPOZ 2017. Wszystkie prawa zastrzeżone.