Newsy

No more posts

Luty 8, 2018 Inne0

Zgodnie z obowiązującym od dnia 12 grudnia 2015r. brzmieniem art. 2 pkt 14 ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych brak jest przeszkód prawnych do wystawiania zleceń na zaopatrzenie w refundowane wyroby medyczne przez lekarzy udzielających świadczeń komercyjnych.


ISPOZ 2017. Wszystkie prawa zastrzeżone.