FARMACEUCI


  • na naszej stronie uzyskasz dostęp do podstawowych aktów prawnych dotyczących zasad wykonywania zawodu aptekarza i farmaceuty

  • prawnicy i menadżerowie Instytutu udzielają odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania w codziennej pracy farmaceuty i aptekarza – nasza baza odpowiedzi i opinii prawnych stale powiększa się

  • Instytut organizuje szkolenia dla pracowników ochrony zdrowia – nasi wykładowcy to wyspecjalizowani adwokaci, radcowie prawni, menedżerowie i trenerzy z całej Polski, działający w branży medycznej już od wielu lat

  • istnieje oczywiście możliwość zorganizowania dowolnego szkolenia dla zamkniętej grupy bezpośrednio w placówce w uzgodnionym terminie, o oczekiwanej tematyce

Przepisy

5 marca 2020

Zgodnie z art. 94a ust. 1 Prawa farmaceutycznego zabroniona jest reklama aptek i punktów aptecznych oraz ich działalności, przy czym ustawodawca od razu zastrzegł, że nie stanowi reklamy informacja o lokalizacji i godzinach pracy apteki lub punktu aptecznego. W orzeczeniach sądowych wskazywano, że ustawodawca wprowadził całkowity zakaz reklamy aptek i punktów aptecznych oraz ich działalności, […]

19 lutego 2020

Projektowana ustawa o zawodzie farmaceuty w ramach sprawowania opieki farmaceutycznej przewiduje m.in. opracowanie indywidualnego planu opieki farmaceutycznej, z uwzględnieniem problemów lekowych pacjenta w celu określenia celów terapeutycznych możliwych do osiągnięcia przez pacjenta stosującego farmakoterapię oraz wskazania sposobów rozwiązywania wykrytych problemów lekowych, ze szczególnym uwzględnieniem edukacji zdrowotnej, promocji zdrowia i zdrowego trybu życia oraz profilaktyki zdrowotnej. […]

9 lutego 2020

Obecnie obowiązujące Prawo farmaceutyczne już od samego momentu wejścia w życie uprawniało farmaceutę do wystawienia recepty farmaceutycznej, przy czym przepisy tę kwestię regulujące uległy niby kosmetycznej acz znaczącej zmianie w 2015 roku. Wówczas art. 96 Prawa farmaceutycznego uległ znaczącej zmianie, albowiem, po pierwsze, rozróżniono przypadek nagłego zagrożenia życia od przypadku nagłego zagrożenia zdrowia, a po […]

ISPOZ 2017. Wszystkie prawa zastrzeżone.