O NASInstytut to odpowiedź na liczne i różne problemy zgłaszane przez osoby wykonujące zawód medyczny.

Coraz częściej i coraz agresywniej lekarze, pielęgniarki czy ratownicy medyczni są „atakowani” przez firmy odszkodowawcze – nie są tajemnicą coraz wyższe kwoty odszkodowań i zadośćuczynień przyznawanych przez sądy.

Niemal każdego dnia media informują o „leniwym lekarzu”, „niedouczonej” pielęgniarce, czy „agresywnym” ratowniku – niszcząc w ten sposób konkretne osoby w oczach lokalnego społeczeństwa.

Do tego obrazu trzeba dodać także organy ścigania, które coraz części interesują się pracownikami ochrony zdrowia.

Potrzebne było zróżnicowanie działanie, połączenie sił wielu osób i wielu podmiotów.  • Doświadczenie
  • Praktyka
  • Koordynacja działań
  • Pomoc prawna
  • Doskonalenie
  • Legislacja
Doświadczenie

Każdy ze specjalistów ma potrzebne doświadczenie zdobyte podczas codziennej pracy dla podmiotów leczniczych, samorządu zawodowego, pojedynczych lekarzy, pielęgniarek, położnych czy ratowników medycznych.

Praktyka

Instytut tworzą praktycy – specjaliści, którzy na co dzień uczestniczą w trudnym życiu pracowników ochrony zdrowia. Prezentowane rozwiązania i pomysłu wypływają z realnego życia.

Koordynacja działań

Tylko połączenie sił prawników, lekarzy i menedżerów pozwoli na zwiększenie bezpieczeństwa prawnego odtąd nie działa jeden prawnik (choćby najlepszy), ale cała solidna i doświadczona już grupa – nie w jednym mieście czy regionie, ale na znacznym obszarze kraju.

Pomoc prawna

Dzięki grupie możliwe jest aktywne pomoc i uczestnictwo w postępowaniach sądowych, czy negocjacjach praktycznie na terenie całego kraju. ISPOZ pomaga znaleźć specjalistę – prawnika w Twoim regionie.

Doskonalenie

Konieczne jest cykliczne doskonalenie posiadanej wiedzy i umiejętności. Temu służą przede wszystkim szkolenia z zakresu prawa ochrony zdrowia, ale także tzw. szkolenia miękkie z zakresu komunikacji z pacjentem, sytuacjami trudnymi, czy wypaleniem zawodowym.

Legislacja

Nie można jedynie dostosowywać się do aktualnego – często złego – prawa w ochronie zdrowia. Potrzebne są kompleksowe zmiany prawa. Zamieszczamy propozycje pierwszych zmian, w tym postulat uchwalenia Kodeksu medycznego, czy objęcie pełną ochroną prawną wszystkich pracowników ochrony zdrowia.

ISPOZ 2017. Wszystkie prawa zastrzeżone.