Adwokat

ANDRZEJ SOLAK


KONTAKT


+48 606 829 936

a.solak@ispoz.pl


Założyciel Fundacji

Studia prawnicze ukończył w roku 2005 na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego. W latach 2005 – 2008 odbywał trzyletnią aplikację sądową w okręgu Sądu Okręgowego w Tarnowie zakończoną złożeniem egzaminu sędziowskiego.
W 2009 roku został wpisany na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie oraz listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie.
Od roku 2009 wykonuje zawód adwokata w ramach kancelarii adwokackiej z siedzibą w Tarnowie. W ramach świadczonych usług prawnych prowadzi m.in. stałą obsługę prawną Okręgowej Izby Lekarskiej w Tarnowie, Małopolskiej Izby Lekarsko – Weterynaryjnej oraz podmiotów prywatnych z branży medycznej. Oprócz usług prawnych w zakresie bieżących potrzeb Klientów świadczy także usługi szkolenia dla absolwentów medycyny, lekarzy oraz podmiotów z branży medycznej. Specjalizuje się w prawie medycznym oraz cywilnym z zakresu zobowiązań i prawa rzeczowego.

ISPOZ 2017. Wszystkie prawa zastrzeżone.