Adwokat

JOANNA LAZER


KONTAKT


+48 604 432 333

j.lazer@ispoz.pl


Założyciel Fundacji, członek Rady Fundatorów

Adwokat wpisana na listę Izby Adwokackiej w Warszawie. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego oraz Podyplomowego Prawa Medycznego i Bioetyki przygotowanego przez Uniwersytet Jagielloński. Ukończyła także Podyplomowe Studium Prawa Spółek na Uniwersytecie Warszawskim. Słuchaczka Diploma in an Introduction to English Law and the Law of the European Union, przygotowanego przez Uniwersytet Cambridge. Od kwietnia 2016 r. Przewodnicząca Sekcji Prawa Medycznego i Farmaceutycznego Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. Specjalizuje się sprawach związanych z błędami medycznymi, szczególnie okołoporodowymi oraz w sprawach o naruszenie dóbr osobistych. Prowadzi szkolenia dla personelu medycznego, o tym jak radzić sobie z roszczeniami pacjentów. 


ISPOZ 2017. Wszystkie prawa zastrzeżone.