Adwokat

MARCIN KORCZAK


KONTAKT


+48 512 049 849

m.korczak@ispoz.pl


Założyciel Fundacji

Adwokat wpisany na listę Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie. Absolwent studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Obronił pracę magisterską pt. „Nadzór farmaceutyczny nad produktami leczniczymi w Polsce” w Katedrze Prawa Gospodarczego. W 2011 roku ukończył studia podyplomowe „Prawo medyczne i bioetyka” na Uniwersytecie Jagiellońskim w Katedrze Prawa Karnego. Ukończył aplikację adwokacką w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Krakowie. Od 2015 roku pełni funkcję Rzecznika Praw Lekarza przy Okręgowej Izbie Lekarskiej w Tarnowie. Świadczy stałą obsługę prawną m.in. Okręgowej Izby Lekarskiej w Tarnowie, Małopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej oraz podmiotów leczniczych,  Prowadzi Wykłady i Szkolenia z zakresu prawa medycznego. Specjalizuje się w prawie medycznym, farmaceutycznym i weterynaryjnym. Autor cyklicznych artykułów z zakresu prawa medycznego publikowanych w Biuletynie Okręgowej Izby Lekarskiej w Tarnowie.


ISPOZ 2017. Wszystkie prawa zastrzeżone.