Radca prawny

TOMASZ KOZAK


KONTAKT


+48 504 022 535

t.kozak@ispoz.pl


Założyciel Fundacji

  • Absolwent Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie Wydziału Prawa i Administracji kierunku Prawo oraz Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydziału Prawa i Administracji kierunku Prawo medyczne. Ukończony kurs z zakresu mediacji.
  • Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie, wpisany na listę radców prawnych pod numerem OL-1447.
  • Specjalizuje się w prawie medycznym (wyspecjalizowane doradztwo prawne dedykowane podmiotom funkcjonującym na rynku ochrony zdrowia, udzielającym świadczeń opieki zdrowotnej (prowadzącym działalność medyczną w formie przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego, indywidualnych i grupowych praktyk zawodowych lekarzy, dentystów, pielęgniarek i położnych), cywilnym oraz prawie pracy. Doświadczenie zdobył m. in. świadcząc stałą obsługę prawną na rzecz Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej oraz Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie oraz wielokrotnie uczestnicząc w procesie negocjacyjnym lekarskich umów cywilnoprawnych.
  • Prowadzi wykłady i szkolenia z zakresu prawa medycznego (z zakresu dokumentacji medycznej, odpowiedzialności prawnej lekarzy) i prawa pracy.

ISPOZ 2017. Wszystkie prawa zastrzeżone.