NEWSLETTER PRAWNY


Czym jest newsletter prawny?

To stały dostęp do zmian w obszarze prawa ochrony zdrowia poprzez newsletter wysyłany do Państwa drogą mailową z wybraną przez Państwa częstotliwością (1 albo 3-4 newslettery w miesiącu).

Co zawiera każdy newsletter? 

Zestawienie aktów prawnych ogłoszonych lub wchodzących w życie w obszarze prawa ochrony zdrowia w danym tygodniu. Do każdego aktu prawnego zostanie dodany link odsyłający do treści aktu oraz informacja o najważniejszych zmianach związanych ze wskazanym aktem (do 1000 znaków).

Newsletter obejmować będzie swoim zakresem ustawy, rozporządzenia oraz zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia (z możliwością rozszerzenia również o projekty aktów prawnych).

Czy mogę udostępniać treść newslettera moim pracownikom?

Newsletter jest udostępniany Państwo na zasadzie licencji niewyłącznej, obejmującej możliwość jego dalszego udostępniania bez żadnych ograniczeń w sieci wewnętrznej Intraner albo rozsyłania do pracowników lub współpracowników danego podmiotu leczniczego.


Doradztwo prawne

Wraz z newsletterem mogą Państwo skorzystać z usługi doradztwa prawnego wybranej kancelarii współpracującej z Instytutem i działającej najbliżej Państwa siedziby. Dzięki temu będą Państwo mogli lepiej zrozumieć wchodzące w życie zmiany oraz dostosować się do nich.

Przykładowy newsletterZapytaj o ofertę

ISPOZ 2017. Wszystkie prawa zastrzeżone.