Monitoring w miejscu pracy

13 maja 2018 0

Podjęcie przez pracodawcę decyzji o wprowadzeniu monitoringu („środków technicznych umożliwiających rejestrację obrazu”) może nastąpić jeżeli pracodawca uzna to za konieczne, wyłącznie w celu:

  • zapewnienia bezpieczeństwa pracowników;
  • ochrony mienia;
  • zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę.

Wprowadzenie monitoringu nie może służyć kontroli przez pracodawcę wykonywania pracy przez pracownika. Monitoring pracowników nie może obejmować całego zakładu pracy. Możliwe będzie nagrywanie pomieszczeń, które służą do wykonywania pracy, nie będzie natomiast możliwe zamontowanie kamer w pomieszczeniach sanitarnych, szatniach, stołówkach czy palarniach. Przetwarzanie danych uzyskanych w drodze monitorowania pracowników może nastąpić wyłącznie dla celów, dla których dane zostały zebrane.

Aby pracodawca mógł wprowadzić rejestrację obrazu musi poinformować pracowników. Ma do tego dochodzić „w sposób przyjęty u pracodawcy” (czyli tak jak np. w przypadku regulaminu pracy, regulaminu wynagradzania czy planu urlopów), nie później niż na 14 dni przed uruchomieniem monitoringu. Poinformowanie będzie także konieczne każdorazowo przed rozpoczęciem pracy przez nowego pracownika.

ISPOZ 2017. Wszystkie prawa zastrzeżone.