Zwolnienie lekarskie w drodze teleporady

Zwolnienie lekarskie w drodze teleporady

23 marca 2020 0
shutterstock_47950441-1200x800.jpg

W przestrzeni publicznej pojawiły się ostatnio liczne wątpliwości co do możliwości wystawienia zwolnienie lekarskiego w drodze tzw. teleporady, np. w drodze rozmowy telefonicznej, czy wideokonferencji.

Aktualnie obowiązujące przepisy prawa oraz normy Kodeksu Etyki Lekarskiej przewidują możliwość podejmowania czynności przez lekarzy, w tym badania, czy orzekania o stanie zdrowia, w drodze tzw. telemedycyny. W konkretnych przypadkach uzasadnione i dopuszczalne będzie wystawienie zwolnienia lekarskiego na podstawie informacji uzyskanych w drodze tzw. teleporady, rekomendowane jest także zapoznanie się z dokumentacją medyczną danego pacjenta.

Powyższy pogląd, został potwierdzony w praktyce stanowiskiem, wyrażonym przez Głównego Inspektora Sanitarnego (GIS), który w związku z epidemią koronawirusa wydał wytyczne dla placówek POZ i NOCH – GIS jednoznacznie wskazał, że podstawową formą udzielania świadczeń przez lekarzy ma być teleporada (vide: Komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie schematu postępowania dla Podstawowej Opieki Zdrowotnej oraz Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej w związku z szerzeniem się nowego koronawirusa SARS-CoV-2. z 10.03.2020 r.).

Poniższa opinia prawna pozwalać będzie na podjęcie skutecznej batalii w przypadku zakwestionowania wystawionego – w tych czasach nadzwyczajnych – w trybie teleporady – orzeczenia o czasowej niezdolności do pracy. Należy jednak od razu podkreślić, że decyzja o wystawieniu zwolnienia lekarskiego w ten sposób będzie autonomiczną decyzją lekarza, którą będzie musiał umieć obronić na wypadek jej zakwestionowania.

Poniżej tekst opinii prawnej wydanej przez 6 prawników – liderów ISPOZ

ISPOZ zwolnienie lekarskie w drodze teleporady OPINIA

Karol Kolankiewicz
adwokat, Prezes Zarządu ISPOZ

————–
od 2008 roku nieprzerwanie świadczy pomoc prawną dla Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku; specjalizuje się w sprawach związanych z prawem medycznym i ochroną danych osobowych, jak również w sprawach karnych, odszkodowawczych oraz związanych z ochroną dóbr osobistych; prowadzi szkolenia z zakresu prawa medycznego, karnego oraz z zakresu ochrony danych medycznych;

ISPOZ 2017. Wszystkie prawa zastrzeżone.