Ostrożnie z kserowaniem dowodu osobistego i prawa wykonywania zawodu lekarza od dnia 12 lipca 2019r.!!

11 lipca 2019 0

Od dnia 12 lipca 2019r. zaczyna obowiązywać ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. o dokumentach publicznych. Ustawa ustala 3 kategorie dokumentów publicznych. Do kategorii pierwszej – najistotniejszej z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa – zaliczone zostały m.in. dokumenty tożsamości, tzn. dowód osobisty, paszport, czy prawo jazdy. Do tej najważniejszej kategorii zaliczone zostały także  dokumenty istotne dla lekarzy, tzn. prawo wykonywania zawodu lekarza i prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty (art. 5 ust. 2 ww. ustawy).

Legalne pozostanie cały czas wykonywania repliki w postaci kserokopii lub wydruku komputerowego dokumentu publicznego, wykonane do celów urzędowych, służbowych lub zawodowych określonych na podstawie odrębnych przepisów lub na użytek osoby, dla której dokument publiczny został wydany (art. 2 ust. 1 pkt. 6 ww. ustawy).

Od tej daty każdy, kto m.in. będzie wytwarzał replikę dokumentu publicznego (w tym powyżej wymienione dokumenty) będzie musiał liczyć się z odpowiedzialnością karną za przestępstwo. Taki czyn podlega bowiem karze grzywny, karze ograniczenia wolności, a nawet karze pozbawienia wolności do lat 2.

Powyższe oznacza, że po 12 lipca 2019r. każdy podmiot, który postanowi wykonać kserokopię naszego dowodu osobistego, czy prawa wykonywania zawodu lekarza, musi mieć ku temu podstawę, tzn. musi potrafić wskazać przepis który mu na to pozwala.  W razie wątpliwości każdy z nas może zawiadomić Policję lub prokuraturę lub też złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w zakresie dot. naruszenia zasad przetwarzania naszych danych osobowych.

 

                                                                                              Karol Kolankiewicz

adwokat, Prezes Zarządu ISPOZ 

ISPOZ 2017. Wszystkie prawa zastrzeżone.