Uważajmy na próby wyłudzenia danych

26 lutego 2019 0

Każdy z prowadzących działalność gospodarczą, w tym prowadzący działalność leczniczą, posługuje się częściej lub rzadziej emailem. Wysyłamy różne wiadomości i także odbieramy korespondencję, w tym faktury i inne pisma.

Co jakiś czas przez nasze konto email przechodzą wiadomości niebezpieczne. Otworzenie załącznika – zapisanego w różnych formatach (np. z rozszerzeniem rar, zip i inne) – może skończyć się naszej działalności katastrofą. Ostatnio dosyć często w temacie przychodzącej do nas wiadomości zdarza się określenie „faktura”, „rozliczenie”, „ponaglenie”, czy „zamówienie”. Pod żadnym pozorem nie wolno otwierać takiego załącznika, jeżeli jest od nieznanego nam nadawcy. W większości przypadku żeby to stwierdzić wystarczy podświetlić nadawcę („Od”) i wówczas zwykle pojawi nam się bezsensowny ciąg np.  znaków np. egeniyzotkin04v@o2.pl . Niech nas nie zmyli to, że przed podświetleniem będzie widniała znana nam marka np. T-Mobile (jak było w przypadku ww. adresu email nadawcy), Orange, Poczta Polska, DHL, a nawet ZUS. Przy najmniejszych wątpliwościach skontaktujmy się z naszym specjalistą od bezpieczeństwa informatycznego, czy informatykiem. Ponownie podkreślić trzeba – nie „klikajmy” w załącznik.

Naszą wątpliwość powinny wzbudzić także „wiadomości” napisane delikatnie mówiąc niezbyt poprawnym językiem polskim. W ostatnich dniach krąży taka wiadomość – rzekomo od organów skarbowych – następującej treści:

                Urząd Skarbowy odczytać zawiadomienie о zamiarze zainicjować kontroli w dniu 18.04.2019r. Wobec braku możliwości ustawienia kontaktu telefonicznego w dniach 4-7.04.2019r. i nie zastania podatnika w jego siedzibie w dniu 6.04.2019r. w celu ustalenia terminu wszczęcia kontroli. Urząd Skarbowy wyznacza termin zainicjować kontroli na 29.04.2019r. о godz. 9.00.

                Jednoczesnie Urzqd Skarbowy informuje, ze zgodnie z art. 92a ustawy z dnia 13 pazdziernika 1998r. (Dz. U. z 2007 r., Nr 11, poz.74 z p6zn. zm.) w zwiqzku art. 80 ust. 1 ustawy z 2 lipca 2004 г. о swobodzie dziatalnosci gospodarczej (Dz. U. z 2007 r.. Nr 155, poz. 1095 z pozn. zm.) czynnosci kontrolnych dokonuje si$ w obecnosci kontrolowanego lub osoby przez niego upowaznionej. Oznacza to ze w wyzej wymienionym terminie jest  Pani/Pan zobowiązana do obecnosci w siedzibie swojej Firmy i wspofpracy z inspektorem kontroli. Ponadto zgodnie z art. 80 ust. 3 ustawy о swobodzie dziatalnosci gospodarczej jest Pani/Pan zobowiązuje do pisemnego wskazania osoby upowaznionej do reprezentowania Pani/Pana w trakcie kontroli, w szczegolnosci w czasie Pani/Pana nieobecnosci.

                Jest Pani/Pan zobowiązania do przygotowania wszystkich potrzebnych dokumentow zwiqzanych z prowadzone przez Pani/Pana Firm wymienionych w załączniku(dokumenty.rar). Nieobecnosc Pani/Pana moze zostac uznana za stan wyczerpuje znamiona wykroczenia okreslonego w art. 98 ust. 1 pkt 3 ustawy z 13 pazdziernika 1998 r. (Dz. U. z 2007 r., Nr 11, poz. 74 z pozn. zm.).

                INSPEKTOR KONTROLI Urząd Skarbowy mgr Marian Jakubowski.

 

                  Nie dajmy się „nabrać” na tego rodzaju próby oszustwa. Pobranie załączonego pliku lub kliknięcie w „podpowiadany” link w „najlepszym razie” spowoduje ściągnięcie szkodliwego programu typu wiru czy trojan, a w najgorszym razie spowoduje zainstalowanie programu, który zaszyfruje nam dysk, komputer, czy nawet cały serwer. Utrata dostępu do tych danych może być początkiem końca działalności, nie tylko w kontekście naruszenia zasad ochrony danych osobowych, ale także utraty bazy pacjentów (co może skutkować niemożnością leczenia, zapoznania się z historią chrony, kontynuacji leczenia itd.), niemożnością rozliczenia się z NFZ czy kontrahentami.

 

                                                                                               Adwokat Karol Kolankiewicz

ISPOZ 2017. Wszystkie prawa zastrzeżone.