Nie wszystkie dokumenty dot. ochrony danych są dostępne w trybie dostępu do informacji publicznej

Nie wszystkie dokumenty dot. ochrony danych są dostępne w trybie dostępu do informacji publicznej

22 marca 2019 0
graphic-3487753_640.png

Nie wszystko co zostało wytworzone w podmiotach publicznych podlega ujawnieniu w trybie dostępu do informacji publicznej. Ostatnie orzeczenia sądów administracyjnych wyraźnie wskazują, że nie podlegają udostępnieniu m.in. rejestr czynności przetwarzania oraz rejestr kategorii czynności przetwarzania.

Sądy administracyjne słusznie wskazują, że nie stanowią informacji publicznej i nie podlegają udostępnianiu na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej dokumenty wewnętrzne, które nie są skierowane do podmiotów zewnętrznych. Dokumenty takie służą wymianie informacji, zgromadzeniu niezbędnych materiałów, uzgadnianiu poglądów i stanowisk, mogą określać zasady działania w określonych sytuacjach; mogą też być fragmentem przygotowań do powstania aktu będącego formą działalności danego podmiotu (vide: wyrok NSA z dnia 18 sierpnia 2010r. , I OSK 851/10).

Odnosząc się zaś do konkretnych dokumentów, wymaganych zgodnie z przepisami RODO, ostatnio Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi wskazał, że prowadzone rejestry czynności przetwarzania oraz rejestry kategorii czynności przetwarzania przez nie stanowią informacji publicznej, lecz stanowią dokument o charakterze wewnętrznym – organizacyjnym i porządkowym (vide: wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 12 lutego 2019r., sygn. II SAB/Łd 181/18 http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/E4DAAA641D).

 

Czy należy wydawać decyzję o odmowie udostępnienia danych?

Nie ma takiej potrzeby ani obowiązku. W sytuacji, gdy wpłynie do nas wniosek o udzielenie informacji o powyższych dokumentach (które nie są informacjami publicznymi), nie ma obowiązku wydawania decyzji o odmowie udzielenia informacji. Wystarczające będzie poinformowanie takiego wnioskodawcy, że żądanie ww. dokumentów nie stanowi informacji publicznej (vide: wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 20 grudnia 2018 r. sygn. akt II SAB/Po 110/18).

                                                                                               Adwokat Karol Kolankiewicz

                                                                                               Prezes Zarządu ISPOZ

ISPOZ 2017. Wszystkie prawa zastrzeżone.